Here you can find all theses related to Proagent!


2014

Silvennoinen, M. (2014). Training surgical skills in a simulated and authentic environment. Expertise challenges in development of surgical laparoscopy practicing. Jyväskylä Studies in Computing 195. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House. (PI Anneli Eteläpelto acted as the second supervisor)

 

2013

Salo, L. (2013).Ammatinvaihtajien ammatti-identiteettien muutos muuntokoulutuksen myötä [Changed professional identities of profession changers during vocational teacher education]. University of Jyväskylä. Master’s thesis in Education.

Virtanen, A. (2013).Opiskelijoiden oppiminen ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen järjestelmässä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 473. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House.

Vähäsantanen, K. (2013).Vocational teachers’ professional agency in the stream of change. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 460. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House.

 

2012

Hökkä, P. (2012).Teacher educators amid conflicting demands: tensions between individual and organizational development. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 433. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House.

Mikkonen, A. (2012).Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulutuksen vaikuttavuus työelämän näkökulmasta [Impact of tourism and hospitality management education in universities of applied sciences on working life]. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja – sarja. JAMK.fi. Tampereen yliopistopaino. (PI Anneli Eteläpelto acted as a principal supervisor)

 

2010

Mahlakaarto, S. (2010). Subjektiksi työssä – identiteettiä rakentamassa voimaantumisen kehitysohjelmassa [Becoming a subject at work – constructing identity within a program of empowerment]. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 394. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House.

 

 

 

 


updated 7th of January 2020