Here you can find all of our scientific books related to Proagent!


2014

Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M., & Eteläpelto, A. (Eds.). (2014).Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen – Luovia voimavaroja työhön! [Strengthening professional agency and learning at work – Creative resources to work!]. Työsuojelurahaston loppuraportti [Final report to The Finnish Work Environment Fund]. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto [University of Jyväskylä].

 

2012

Collin, K., Paloniemi, S., & Herranen, S. (Eds.). (2012).Yhteistyö ja moniammatillisuus akuuttihoidossa. Ryhmätoiminnan ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen sairaalan päivystysalueella. [Collaboration and interprofessionalism in acute care. Promoting teamwork and interprofessional collaboration in a hospital emergency unit]. Jyväskylän yliopisto; Keski-Suomen sairaanhoitopiiri; Työsuojelurahasto [University of Jyväskylä; Central Finland Health Care District; Finnish Work Environment Fund]. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/37906

 

2011

Eteläpelto, A., Heiskanen, T., & Collin, K. (Eds.). (2011).Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa [Power and Agency in Adult Education]. Aikuiskasvatuksen 49. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.

 

2010

Collin, K., Paloniemi, S., Rasku-Puttonen, H., & Tynjälä, P. (Eds.). (2010). Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus – koulutuksen ja työelämän näkökulmia [Creativity, Learning and Expertise – Perspectives from Education and Working Life]. Helsinki: WSOY.

 

2008

Billett, S., Harteis, C., & Eteläpelto, A. (Eds.). (2008). Emerging Perspectives of Workplace Learning. Rotterdam: Sense.

 

2007

Collin, K., & Paloniemi, S. (Eds.). (2007). Aikuiskasvatus tieteenä ja toimintakenttinä [Introduction to Adult Education] Jyväskylä: PS-Kustannus.

Eteläpelto, A., Collin, K., & Saarinen, J. (Eds.). (2007). Työ, identiteetti ja oppiminen [Work, Identity and Learning]. Helsinki: WSOY.

 

 

 

 


updated 7th of January 2020