Here you can find all publications and presentations intended for professional communities from Proagent!


2014

TSR-loppuraporttimateriaalin esittely symposiumissa Työelämän tutkimuspäivillä (6.-7.11., Tampereen yliopisto): Työelämän toiminnalliset tuunaustalkoot: Luovia voimavaroja työhön.

TSR-loppuraporttimateriaalin esittely symposiumissa Kasvatustieteen päivillä (20.-21.11., Oulun yliopisto): Toimintakulttuurin uudistaminen ja identiteettien tuunaus yliopistossa: näkökulmia ja työvälineitä.

Collin, K., Paloniemi, S., & Vähäsantanen, K. (2014).Manifesting professional agency – voices from democratic dialogues in hospital organization. Paper presented at the OLKC conference, 21.-24.4.2014. Oslo, Norway.

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Paloniemi, S. (2014).Mitä on toimijuus ja miten käsitteellistää ammatillista toimijuutta työssä? [What is agency and how to conceptualize professional agency at work?] Paper presented at Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen, 6.2.2014. Turku, Finland.

Hökkä, P., Eteläpelto, A., Silander, T., & Rautiainen, M. (2014).Agency-Promoting Leadership in Transforming Organizational Practices in Finnish Teacher Education. Paper presented at the ECER 2014 conference, 1.-5.9.2014. Porto, Portugal.

International Evaluation Group [Jeffrey P. Koplan, Chair, Anneli Eteläpelto, Josep Figueras, Johan Fritzell, Johan Giesecke] (May 2014).Report of the International Evaluation of the National Institute for Health and Welfare [Raportti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kansainvälisestä arvioinnista, 25 sivua]. Commissioned by Ministry of Social Affairs and Health. Reports and Memorandums of the Ministry of Social Affairs and Health 23, Helsinki, Finland.

Paloniemi, S., Collin, K., Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Herranen, S., & Eteläpelto, A. (2014).Emergence, continuity and change of professional agency amidst Identity Coaching Programme. Paper presented at the ALAPP conference, 10.-13.9.2014. Geneva, Switzerland.

Paloniemi, S., Eteläpelto, A., Hökkä, P., & Vähäsantanen, K. (2014).Theorising and modelling professional agency from a subject-centred socio-cultural perspective. Paper presented at the EARLI sig conference, 27.-31.8.2014. Oslo, Norway.

Vähäsantanen, K., & Hämäläinen, R. (2014).Teachers’ Work and Professional Identity amid the Changing Landscape of Vocational Education and Training. Paper presented at the ECER 2014 conference, 1.-5.9.2014. Porto, Portugal.

Vähäsantanen, K., Hökkä, P., Mahlakaarto, S., & Paloniemi, S. (2014).Identity Coaching Programme as a Multiple Learning Platform. Paper presented at the ECER 2014 conference, 1.-5.9.2014. Porto, Portugal.

Vähäsantanen, K., Mahlakaarto, S., Paloniemi, S., & Hökkä, P. (2014).Näkökulmia ja menetelmiä toimijuuden vahvistamiseen koulutus- ja terveydenhuoltoalalla [Viewpoints and methods to enhance agency in education and health care]. Paper presented at Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen, 7.2.2014. Turku, Finland.

 

2013

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Paloniemi, S. (2013).Critical discussion and suggestion of a subject-centred socio-cultural approach. Paper presented at the ESREA conference, 4.-7.9.2013. Berlin, Germany.

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Paloniemi, S. (2013). Promoting professional agency: Methodic challenges of intervention research. Paper presented at the 15th Biennial EARLI conference, 27.-31.8.2013. Munich, Germany.

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Paloniemi, S. (2013). Why identity and agency are relevant to professional learning? Paper presented at the 8th International Conference: Researching Work and Learning, 19.-21.6.2013. Stirling, UK.

Hämäläinen, R., & Vähäsantanen, K. (2013).Theoretical and pedagogical perspectives on orchestrating creativity and collaborative learning. Paper presented at 16th Biennial Conference on Teachers and Teaching, 1.-5.7.2013. Ghent, Belgium.

Hökkä, P., & Vähäsantanen, K. (2013).Agency-centred coupling – A combination of sustainable management practices in tightly and loosely coupled organizations. Paper presented at 16th Biennial Conference on Teachers and Teaching, 1.-5.7.2013. Ghent, Belgium.

Hökkä, P., & Vähäsantanen, K. (2013).Valmennusohjelma johtajien toimijuutta ja identiteettiä vahvistamassa [Coaching programme in enhancing the identity and agency of leaders]. Paper presented at Kasvatustieteen päivät, 22.11.2013. Jyväskylä.

Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Eteläpelto, A., & Herranen, S. (2013).Emotionally embedded identity and professional agency of leaders Feeling sad, exhausted and amoebic. Paper presented at the ECER 2013 Conference, 10.-13.9.2013. Istanbul, Turkey.

Paloniemi, S., Collin, K., Sintonen, T., & Auvinen, T. (2013).Diskursiivinen valta ja ammatillinen toimijuus sairaalaympäristössä [Discursive power and professional agency in hospital environment]. Paper presented at Kasvatustieteen päivät, 22.11.2013. Jyväskylä.

Paloniemi, S., Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Eteläpelto, A., & Herranen, S. (2013).Combining ethnography and a narrative approach in intervention research – Researchers’ multiple positions. Paper presented at the ECER 2013 Conference, 10.-13.9.2013. Istanbul, Turkey.

Vähäsantanen, K. (2013).An agency-centred approach to educational change and teachers’ identities. Paper presented at 16th Biennial Conference on Teachers and Teaching, 1.-5.7.2013. Ghent, Belgium.

Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Hökkä, P., Eteläpelto, A., & Herranen, S. (2013).Promoting leaders’ identities and leadership in a coaching programme. Paper presented at the ECER 2013 Conference, 10.-13.9.2013. Istanbul, Turkey.

Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Hökkä, P., Herranen, S., & Eteläpelto, A. (2013).Creating spaces for workplace learning: professional identity negotiation and agency. Paper presented at 8th International Conference: Researching Work and Learning, 19.-21.6.2013. Stirling, UK.

 

2012

Eteläpelto, A., Hökkä, P., Vähäsantanen, K., & Paloniemi, S. (2012).Promoting professional agency in education and health care. Paper presented at the EAPRIL conference, 28.11.2012. Jyväskylä.

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., & Hökkä, P. (2012). Towards a reconceptualization of professional agency at work. Conference proceedings in Professions and Professional Learning in Troubling Times: Emerging Practices and Transgressing Knowledges. Stirling, Scotland. Conference CD.

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Paloniemi, S. (2012).Miksi identiteetti ja toimijuus ovat merkittäviä työssä oppimisen kannalta – yhteenvetoa ja tulkintaa empiirisen tutkimusevidenssin pohjalta [Why identity and agency are significant in terms of learning at work – summarising and interpreting based on empirical research evidence]. Paper presented at Kasvatustieteen päivät, 23.11.2012. Helsinki.

Hökkä, P. (2012). Opettajankoulutus – edessä vielä parempi tulevaisuus? [Teacher education – an even better future ahead?] Kieli, koulutus ja yhteiskunta. http://www.kieliverkosto.fi/article/opettajankoulutus-edessa-viela-parempi-tulevaisuus/

Hökkä, P. (2012). Suomalainen opettajankoulutus – taattua laatua nyt ja tulevaisuudessa, vai? [Finnish teacher education – guaranteed quality now and in the future, or?]. Soolibooli, 8–12.

Paloniemi, S., Collin, K., Valleala, U. M., & Herranen, S. (2012). Negotiating Professional Identity and Agency – The Case of Shift Chief Nurses in an Emergency Clinic. Conference proceedings in Professions and Professional Learning in Troubling Times: Emerging Practices and Transgressing Knowledges. Stirling, Scotland. Conference CD.

Vähäsantanen, K. (2012).Professional agency in the context of changing professional and organisational boundaries. Paper presented at the ProPEL – Professional Practice, Education and Learning Conference 2012, 9.-11.5.2012. Stirling, UK.

Vähäsantanen, K. (2012). Professional agency in the context of changing professional and organisational boundaries. Conference proceedings in Professions and Professional Learning in Troubling Times: Emerging Practices and Transgressing Knowledges. Stirling, Scotland. Conference CD.

Vähäsantanen, K. (2012).Tiedon sosiaalinen rakentuminen ja eettiset kysymykset narratiivisessa tutkimuksessa [The social construction of knowledge and ethical questions in narrative research]. Paper presented at Kasvatustieteen päivät, 22.11.2012. Helsinki.

Vähäsantanen, K. (2012).Workplace learning – How it emerges and why it may not occur? Paper presented at the ECER 2012 Conference, 18.-21.9.2012. Cadiz, Spain.

Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Mahlakaarto, S. (2012).Promoting individual and collective transformations in an educational organization: Tools and methods for leaders. Paper presented at the ECER 2012 Conference, 18.-21.9.2012. Cadiz, Spain.

 

2011

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., Paloniemi, S., & Collin, K. (2011).Towards reconceptualising professional agency at work. Paper presented at the EARLI Conference 2011, 30.8–3.9.2011. Exeter, UK.

Hämäläinen, R., Vähäsantanen, K., & Oksanen, K. (2011).Integrating CSCL in Vocational Education: Orchestration. Paper presented at CSCL 2011 at Workshop: How to integrate CSCL in classroom life: Orchestration. 4.7.2011. Hongkong, China.

Hökkä, P., & Vähäsantanen, K. (2011).The various degrees of teachers’ agency in tightly and loosely coupled educational organisations: the individual and social consequences. Paper presented at the ECER 2011 Conference, 13.-16.9.2011. Berlin, Germany.

Tikkanen, T., Gudmunsson, B., Hansen, L.E., Paloniemi, S., Isopahkala-Bouret, U., Randle, H., & Sandvik, J. (2011). Social partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development? Report of the Older workers in the Nordic countries (OWN) Network. Available at: http://www.norden.org

Vähäsantanen, K., & Hökkä, P. (2011).Agency – Where is it found, and how is it related to learning, identity, commitment and well-being. Paper presented at 7th International Conference: Researching Work and Learning, 7.12.2011. Shanghai, China.

Vähäsantanen, K., & Hökkä, P. (2011). Agency – Where is it found, and how is it related to learning, identity, commitment and well-being. In H. Jian, L. Deen, M. Songge & P. Simin (Eds.), Proceedings of 7th International Conference on Researching Work and Learning (pp. 1106–1114). Shanghai: Programme of Human Resource Development, East China Normal University.

 

2008

Active Learning and Ageing at Work: New visions and opportunities for older workers in the Nordic countries. (2008).Final report of the Older workers in the Nordic countries (OWN) Network. The Nordic Network for Adult Learning (NVL) and the Nordic Council of Ministers. Available at: http://www.norden.org

 

2007

Paloniemi, S. (2007). Cultural Narratives of Ageing and Work Identities of Nurses. Proceedings in 5th International Conference on Researching Work and Learning. Cape Town, South Africa. Conference CD.

 

Poster presentations (2011–2015)

Agentic Learning at Work for the 21st Century. (Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Hökkä, P., Eteläpelto, A., Räikkönen, E., Vilkki I-L., & Ihanainen-Rokio, O.)

 • 8th International Conference: Researching Work and Learning (RWL 2013), Stirling.

 

Promoting professional agency in education and health care work (Eteläpelto, A., Collin, K., Hökkä, P., Herranen, S., Mahlakaarto, S., Paloniemi, S., & Vähäsantanen, K.):

 • 7th International Conference: Researching Work and Learning (RWL 2011), Shanghai.
 • The European Conference on Educational Research (ECER 2012), Cadiz.
 • Kasvatustieteen päivät 2012, Helsinki.

 

Professional agency and workplace learning – developing a multilevel intervention programme (Eteläpelto, A., Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Collin, K., Mahlakaarto, S., & Herranen, S.):

 • 8th International Conference: Researching Work and Learning (RWL 2013), Stirling.
 • 16th Biennial Conference on Teachers and Teaching (ISATT 2013), Ghent.
 • The European Conference on Educational Research (ECER 2013), Istanbul.
 • Työelämän tutkimuspäivät 2013, Tampere.
 • Kasvatustieteen päivät 2013, Jyväskylä.

 

Interventions for strengthening professional agency and work-related learning — Outcomes and development suggestions (Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., & Hökkä, P.):

 • EARLI sig ”Transformations in Knowledge and Professional Learning” 2014, Oslo.
 • The European Conference on Educational Research (ECER 2014), Porto.
 • 4th International conference on Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP 2014), Geneva.

 

A leadership coaching programme as a learning platform: Cultivated identities, practical tools for leadership, and collective and challenging processes (Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Hökkä, P., & Eteläpelto, A.):

 • EARLI sig ”Transformations in Knowledge and Professional Learning” 2014, Oslo.

 

 

 

 


updated 7th of January 2020